احتمالا از ایام کودکی در دنیای واژگان و تصاویر گم شده‌ام...