اون و آخرین کارش!

بهش گفته بودم که هیچ‌وقت نمی‌خوام با اسباب‌بازی‌های من بازی کنی. ولی ب...