بعد از تئاترون دوباره متولد شدیم

بعد از تئاترون دوباره متولد شدیم
ما شکست نخوردیم اتفاقا موفق هم شدیم اما خب دنیای کسب‌وکار و استارتاپ د...