برای داستان‌سرایی بیشتر به چه چیزی نیاز داریم؟

سوال مهمی که در داستان سرایی باید به آن توجه کنیم، این است که به چیزی...