پرسه‌زنی از "ونک" تا "تجریش"

پرسه‌زنی از "ونک" تا "تجریش"
تهران، شهری عجیب است. شهری که با گذشت چند نسل در جای جای خودش خاطره‌ها...