متروکه‌‌ای پر رفت‌و‌آمد!

متروکه‌‌ای پر رفت‌و‌آمد!
در کوی بیمه، انتهای بلوار نفیسی، بن‌بستی است که ساکنین این منطقه سال‌ه...