مروری بر کتاب «بهترین قصه‌گو برنده است»

مروری بر کتاب «بهترین قصه‌گو برنده است»
قصه‌ها قدرت فوق‌العاده‌ای دارند. آن‌ها بهتر از هر ابزار ارتباطی دیگری...